Macedonisch

Romans en verhalen

Petrevski-Grumar Negen korte verhalen. Oost.-Eur.-Kring Utrecht 1998.
Goce Smilevski De zus van Freud, Ambo | Anthos, 2012.
2012 - Smilevski - Freud
Goce Smilevski Het web van Spinoza, Ambo|Anthos 2014

Poëzie

Bogomil Gjuzel Vijftien gedichten. Poetry International 1995; Erehwon 3, 1995.
Lidija Dimkovska Tien gedichten, Poetry International 2003
Igor Isakovski Mister Hyde, Madam Hyde – bloemlezing van gedichten.Azul Press, 2012.
Katica K’ulavkova Tien gedichten – keus voor Maastricht International Poetry Nights 2012

Essays

Goce Smilevski To Spinoza or not to Spinoza, essay voor De Volkskrant, najaar 2008.