CV Roel Schuyt

Biografische schets van Roel Schuyt

RoelSchuyt (Small)

Roel Schuyt werd in 1948 geboren in Amsterdam, waar hij het Spinoza-Lyceum bezocht en Slavische taal- en letterkunde studeerde. Hoofdvak: Russisch, bijvakken: Servo-Kroatisch, Bulgaars en muziekwetenschap, met als specialisatie etnomusicologie van de Balkan. In 1990 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden op het proefschrift The Morphology of Slavic Verbal Aspect.

Hij was van 1975 tot 1982 als docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en van 1989 tot 1992 aan de Universiteit Leiden. Van 1995 tot 2011 gaf hij vertalen Russisch-Nederlands bij ITV-Hogeschool voor Tolken en Vertalen in Utrecht en sinds 2011 geeft hij van tijd tot tijd workshops vertalen Russisch-Nederlands bij de Vertalersvakschool in Amsterdam.

Mostar - Interieur Koski Mehmet Pasa moskee

In de periode 2001-2005 was hij als parttimer verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij meewerkte aan het door NWO gefinancierde en door prof. dr. J.Th. Leerssen geleide project Cultural nationalism in the Balkans during the nineteenth century: Scholarly and intellectual institutions and networks in a multi-ethnic region.

Van 1996 tot 1999 was hij lid, en van 2006 tot 2009 voorzitter van de subcommissie vertalen Russisch van de Stichting Nationaal Examen Vertaler en Tolk (SNEVT), en van 2003 tot 2006 was hij lid van de toetssubcommissies vertalen voor  Servo-Kroatisch, Bulgaars, Roemeens en Albanees bij het Kernteam Kwaliteitsnormering voor tolken en vertalers.

Sinds 2006 beoordeelt hij proefvertalingen van Nederlandse literaire werken die in het Russisch, Servo-Kroatisch, Bulgaars, Macedonisch of Albanees worden vertaald en waarvoor een subsidie is aangevraagd bij het Nederlands Letterenfonds of het Vlaams Fonds voor de Letteren. In enkele gevallen treedt hij voor het Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) op als mentor om het vertaalproces te begeleiden.

RoelSchuytPrijsuitreiking2011 (Small)

Voor de vertaling van De nieuwkomers deel I van de Sloveense auteur Lojze Kovačič ontving hij in 2011 de Aleida Schotprijs.